Flytting & Pakking

Noen ganger er det slik at omstendighetene eller overgang til ny arbeids- eller studieplass ikke strekker til for at du skal kunne rekke å utføre pakkingen selv. Noen ganger kan det også friste å ta seg en ferie midt i flyttingen. I slike tilfeller kan vi stille opp med total flytteservice som kan tilpasses etter kundens behov. Vi tilbyr både pakking, lasting, lossing og utpakking. Våre rutiner og bruk av profesjonelt utstyr til pakking sikrer at flyttelasset blir håndtert på en sikker måte.

  • Flyttebilen kjører stort sett mellom Finnmark og andre deler av landet, men også til og fra Sverige, Finland, Danmark og Russland. Gjennom oss kan du også bestille pakking og håndtering av gods som skal sendes transkontinentalt.
  • Som en del av logistikken fikser vi alle tollklareringene og dokumentene ved kryssing av landegrenser.
  • Transport av piano, flygel og lignende tunge gjenstander er ingen sak så lenge det blir avtalt på forhånd. Ingen løft er for tunge når det kommer til bruk av rett utstyr.